“ประชุม มาลีนนท์” ลาออกจากกรรมการ BEC เหตุปัญหาสุขภาพ ตั้งแต่ 26 มี.ค.นี้

"ประชุม มาลีนนท์" ลาออกจากกรรมการ BEC เหตุปัญหาสุขภาพ ตั้งแต่ 26 มี.ค.นี้


บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC ระบุว่า นายประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63

Back to top button