บินในปท.ฟื้น! “ไลอ้อนแอร์-ไทยเวียตเจ็ท” เพิ่มไฟลท์ เปิดเส้นทางใหม่ หลังคลายล็อก เฟส 4


นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวถึงความพร้อมรับสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินและเปิดเส้นทางใหม่มายังท่าอากาศยานในสังกัด หลังรัฐบาลปลดล็อกระยะ 4 รองรับผู้โดยสารเริ่มเดินทางมากขึ้น ด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและจัดมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดในทุกท่าอากาศยาน

โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้เพิ่มเที่ยวบินมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจากวันละ 1 เที่ยวบิน เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จากวันละ 1 เที่ยวบิน เป็นวันละ 3 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานอุบลราชธานี จากเดิมให้บริการเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์ เป็นให้บริการทุกวัน และยังเปิดให้บริการเส้นทางใหม่ ได้แก่ เส้นทางดอนเมือง – อุดรธานี วันละ 2 เที่ยวบิน เส้นทางดอนเมือง – ขอนแก่น วันละ 2 เที่ยวบิน เส้นทางดอนเมือง – กระบี่ วันละ 2 เที่ยวบิน และเส้นทางดอนเมือง – พิษณุโลก วันละ 1 เที่ยวบิน

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางบินใหม่สายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ไลน์ ประกอบด้วย

1.เส้นทางไปกลับ สุวรรณภูมิ – อุดรธานี วันละ 2 เที่ยวบิน เริ่ม 1 ก.ค. 2563

2.เส้นทางไปกลับ เชียงราย – อุดรธานี วันละ 1 เที่ยวบิน เริ่ม 1 ก.ค. 2563

3.เส้นทางไปกลับ สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น วันละ 2 เที่ยวบิน เริ่ม 30 ก.ค. 2563

4.เส้นทางไปกลับ สุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช วันละ 1 เที่ยวบิน เริ่ม 6 ส.ค. 2563

5.เส้นทางไปกลับ สุวรรณภูมิ – อุบลราชธานี วันละ 1 เที่ยวบิน เริ่ม 6 ต.ค. 2563

6.เส้นทางไปกลับ สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ธานี วันละ 1 เที่ยวบิน เริ่ม 4 พ.ย. 2563

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทุกแห่งมีความพร้อมรองรับการเพิ่มเที่ยวบิน และพร้อมรองรับผู้โดยสารที่กลับมาเดินทางโดยเครื่องบิน และใช้บริการท่าอากาศยานมากขึ้น โดยทย. ยืนยันได้กำชับให้ทุกท่าอากาศยานยังคงมาตรการเข้ม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก การจัดจุดพักคอยที่มีการเว้นระยะห่าง การให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสแกนคิวอาร์โค้ดเช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ที่แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกคน การทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชั่วโมง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า และบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารทุกวันหลังหมดเที่ยวบิน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในแต่ละจุด ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้ประกาศขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานให้ความร่วมมือในมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

Back to top button