HSI July 20 เทคนิคส่งสัญญาณขาขึ้น ระยะสั้นมองบวกเล็กน้อย

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ Hang Seng (Futures …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – July 20) 3 ก.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 25000 / 24800

แนวต้าน (จุด) : 25250 / 25500

กลยุทธ์: แนะเก็งกำไร Call เมื่อดัชนีอ่อนตัวลงมาบริเวณ 25000 จุด

Stop Order: เมื่อหลุด 24800 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures July20 จะเห็นได้ว่าดัชนีได้ทะลุแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 24800 จุด พร้อมกับเครื่องมือ MACD ที่ตัดเส้น Signal ขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นกลับมาดูเป็นบวกเล็กน้อย ดังนั้น เราจึงแนะนำกลับมาเก็งกำไร Call ตาม Sentiment ที่เป็นบวก พร้อมกับตัดขาดทุนเมื่อดัชนีต่ำกว่าระดับ 24800 จุด เพื่อจำกัดการขาดทุนเผื่อเกิดกรณี False Break อีกครั้ง

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2008C 0.93 13.2 0.05
HSI28C2007B 0.53 20.0 0.04
HSI28C2012L 0.63 9.1 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2008A 0.56 12.6 0.03
HSI28P2007A 0.25 19.3 0.02
HSI28P2012L 0.80 6.3 0.02
ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button