HSI Sep 20 ดัชนีหลุดแนวรับสำคัญ แนวโน้มไม่สดใส แนะนำเก็งกำไร Put

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย Krungthai Zmico Hang Se …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย Krungthai Zmico

Hang Seng (Futures – Sep 20) 9 ก.ย. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 24200 / 24000

แนวต้าน (จุด) : 24650 / 24800

กลยุทธ์: แนะซื้อ Put เมื่อดัชนีดีดตัว

Stop Order: เมื่อดัชนีทะลุ 24800 จุ

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Sep20 แนวโน้มกลับมาดูเป็นลบอย่างเต็มตัว นับตั้งแต่ดัชนีได้ปรับตัวหลุด Uptrend Line ลงมา ประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่เริ่มฉีกตัวออกจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่เริ่มไม่สดใส ในส่วนของ MACD ก็ได้ตัด Zero Line ลงมาเป็นที่เรียบร้อย โดยคำแนะนำยังให้เข้าเก็งกำไร Put เป็นหลัก เมื่อดัชนีมีการดีดตัวระหว่างวัน

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2009A 0.35 24.3 0.04
HSI28C2010C 0.19 20.2 0.02
HSI28C2012L 0.28 12.6 0.01

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2009B 0.44 20.5 0.04
HSI28P2009C 0.21 22.3 0.02
HSI28P2101L 0.45 7.4 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 08/09/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button