STARK วิ่งแรง 7% รับบอร์ดเคาะรวมพาร์-แจกวอร์แรนต์ผถห.เดิม

STARK วิ่งแรง 7% รับบอร์ดเคาะรวมพาร์-แจกวอร์แรนต์ผถห.เดิม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ล่าสุด ณ เวลา 10.13 น. อยู่ที่ 1.77 บาท ปรับตัวขึ้น 0.11 บาท หรือ 6.63% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 394.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงในวันนี้หลังจาก STARK ระบุว่า บริษัทเตรียมรวมพาร์เป็นหุ้นละ 1 บาท จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท ขณะที่จะมีการแจกวอร์แรนต์ไม่เกิน 3.97 พันล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 3:1 อายุ 4 ปี พร้อมเพิ่มทุนรองรับการแปลงสภาพ หวังผู้ถือหุ้นแปลงสภาพทั้งหมดจะระดมทุนได้ราว 2 หมื่นล้านบาท ใช้เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน รองรับขยายธุรกิจ และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ STARK เมื่อวานนี้ (5 พ.ย.) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (การรวมพาร์) จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วอร์แรนต์)  ของบริษัทรุ่นที่ 1 (STARK-W1) ภายหลังการรวมพาร์ ไม่เกิน 3.97 พันล้านหน่วย จัดสรรให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย มีอายุ 4 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิเมื่อครบ 2 ปีนับจากวันที่ออกวอร์แรนต์

พร้อมทั้งอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  1.59 หมื่นล้านบาท จากเดิม 1.19 หมื่นล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 7.94 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงพาร์) ซึ่งเทียบเท่ากับการออกหุ้นเพิ่มทุน 3.97 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ STARK-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ STARK-W1 เป็นหุ้นสามัญเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ราว 2 หมื่นล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงพาร์โดยการรวมหุ้น) ซึ่งบริษัทมีแผนจะนำเงินไปใช้เตรียมเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

โดย บริษัทกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17 ธ.ค.63 เพื่อพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงพาร์ การออกวอร์แรนต์ การลดทุน และการเพิ่มทุนดังกล่าว

Back to top button