สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.7 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.7 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 45,060,000 1,700,955 37.75
ADVANC-F 1 900,000 162,008 180.01
BBL-F
2 827,075 101,810 123.1
TDEX 2 10,000,000 91,697 9.17
CPF 2 2,101,500 61,944 29.48
BBL 2 500,100 61,512 123
POST <C>
3 42,000,000 54,600 1.3
HMPRO 1 2,400,000 37,398 15.58
CBG 1 300,000 35,550 118.5
IRPC 1 10,000,000 28,400 2.84
RML 3 40,227,500 24,397 0.61
M
1 250,000 14,031 56.12
WHART 1 1,000,000 12,800 12.8
BLAND 1 10,000,000 10,400 1.04
KBANK 2 70,000 7,560 108
TK 1 893,900 6,928 7.75
WHA 1 980,000 2,979 3.04
BEC 1 500,000 2,975 5.95
BH 1 20,000 2,300 115
DELTA 1 6,700 1,293 193
NCAP 1 100,000 520 5.2
CPALL 1 3,000 189 63
MAX 1 12,000,000 120 0.01
TMB-F 1 99 0 1.13

Back to top button