KYE ยอดขายตู้เย็น-ปั้มน้ำพุ่ง! ดันกำไร Q3/63 โต 22% มาที่ 190.08 ลบ.

KYE ยอดขายตู้เย็น-ปั้มน้ำพุ่ง! ดันกำไร Q3/63 โต 22% มาที่ 190.08 ลบ.


บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) หรือ KYE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 1,926 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท คิดเป็น 23.5%  จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เกิดจากยอดขายดีสําหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและยอดขายเครื่องปั้มน้ำในประเทศเพิ่มขึ้น

Back to top button