INGRS รายได้ลดฮวบ ฉุดผลงานปี 63 ขาดทุนเพิ่มเฉียด 2 เท่าตัว แตะ 222 ลบ.


บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ INGRS รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 (สิ้นสุด 31 ม.ค.2564) มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2563 ขาดทุนเพิ่มขึ้น สาเหตุจากมีรายได้จากการขายสำหรับปีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นเงินจำนวน 2,153.29 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 684.83 ล้านบาท หรือ 24.13% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายของรอบรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

Back to top button