หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 16 ก.ค.2564


IVL

ระดับราคา ได้ฟอร์มตัวอยู่ในรูปแบบ Flag ที่มี Channel แบบSideway Down ระหว่าง 37.00 – 42.50 บาท อย่างไรก็ดีรูปแบบนี้เป็นรูปแบบบอกสัญญาณซื้อ หากเมื่อไหร่สามารถ Break Channel ดังกล่าวขึ้นไปได้

กลยุทธ์สั้นๆ ลงซื้อ – ขึ้นขาย

แนวรับ 39.00 38.00

แนวต้าน 41.50 42.50

Stop Loss 36.50 บาท

 

AP

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ BreakChannel ของรูปแบบ Flag ที่บริเวณ 8.30 บาทขึ้นมา เป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ระยะสั้นๆที่8.70 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 8.40 8.30

แนวต้าน 8.60 8.70

Stop Loss 8.20 บาท

 

STARK

ระดับราคา ได้ปรับตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวด้วย Volume ที่หนาแน่นอย่างมากท าให้มีแนวโน้มจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 4.22 บาท ที่หากBreak ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ที่ 4.78 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ

4.22 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 4.10 4.06

แนวต้าน 4.46 4.58

Stop Loss 4.00 บาท

 

THG

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขายในรูปแบบดาบปักวิญญาณ ด้วย Volume มหาศาลอย่างมากทำให้เป็นสัญญาณขายที่หนักมากแต่ในระยะสั้นๆ อาจจะมีเด้งบ้าง แต่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อ

กลยุทธ์ รอขายเปลี่ยนตัว

โดยเฉพาะจังหวะเด้งแรงๆ

แนวรับ 30.00 28.50

แนวต้าน 32.00 33.00

Stop Loss —

Back to top button