“พาณิชย์” เผย CPI เดือนก.ย.โต 2% Core CPI ขยายตัว 0.19%

“พาณิชย์” เผย CPI เดือน ก.ย.โต 2% Core CPI ขยายตัว 0.19% ดัน 9 เดือนแรกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.23%


สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนก.ย.64 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 1.68% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.64) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.83%

สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 0.19% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.23%

Back to top button