“คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” ติดเชื้อโควิดพุ่ง 265 ราย เสี่ยงกระจายหลายจังหวัด

“คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง 265 ราย เสี่ยงกระจายหลายจังหวัด


พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และตลาด สท.เก๊า จำนวน 91 คน และเป็นคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องกระจายไปอีก 6 คลัสเตอร์ จำนวน 106 คน ทำให้ในคลัสเตอร์นี้มียอดสะสมของผู้ติดเชื้อแล้ว 265 ราย

โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด รวมถึงพนักงานเข็นรถรับ-ส่งพืชผัก ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนในครอบครัว และกระจายในหลายจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศให้ปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดแล้ว

Back to top button