SMART รูด 13% หลังหุ้นเพิ่มทุนเข้าเทรดวันแรก 121 ล้านหุ้น

SMART ร่วง 13% หลังหุ้นเพิ่มทุน 121.57 ล้านหุ้น เข้าเทรดวันแรก โดยจะมีทุนใหม่ 520.78 ลบ. แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,041,566,639 หุ้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (26 ต.ค. 2564) ราคาหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART ณ เวลา 11:26 น. อยู่ที่ระดับ 1.05 บาท ลดลง 0.15 บาท หรือ 12.50% โดยทำจุดสูงสุดที่ 1.08 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 1.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55.76 ล้านบาท

โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหุ้นเพิ่มทุน SMART จำนวน 121,566,159 หุ้น เข้าเทรดวันนี้วันแรก โดยหุ้นเพิ่มทุนเกิดจากการจัดสรรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMART-W2) จำนวน 57,870,809 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 121,566,159 หุ้น อัตรา 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2.10065 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.71406 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ SMART จะมีทุนใหม่ 520,783,319.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,041,566,639 หุ้น

Back to top button