HFT โชว์งบ Q3 กำไร 92.21 ลบ. ดัน 9 เดือนโต 29% แตะ 351.55 ลบ. รับยอดขายพุ่ง

HFT โชว์งบไตรมาส 3 กำไร 92.21 ลบ. ดัน 9 เดือนโต 29% แตะ 351.55 ลบ. รับยอดขายพุ่งหนุน


บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ HFT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2554 มียอดขายลดลงจำนวน 15.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากลูกค้ากลุ่มอาเซียนปิดประเทศ และกำไรขั้นต้นลดลงจำนวน 55.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ และอุปทานของตลาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 92.21 ล้านบาท ลดลง 33.49%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2564 มียอดขายเพิ่มขึ้น จำนวน 515.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 เริ่มดีขึ้น ประกอบ กับทีมบริหารมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 351.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.50 ล้าน บาท หรือร้อยละ 29.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Back to top button