สื่อดิจิทัล-ธุรกิจใหม่ ดัน MCOT พลิกกำไร 21 ลบ. จับตา! เขย่าต้นทุนดีขึ้นต่อเนื่อง

MCOT ไตรมาส 3/64 พลิกกำไร 21 ลบ. รับรู้รายได้สื่อดิจิทัล-ธุรกิจใหม่ เพิ่มขึ้น รวมถึงบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่งวด 9 เดือนพลิกกำไร 100 ลบ.


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564 สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ ซึ่งมาจากธุรกิจโทรทัศน์ มีรายได้เพิ่มขึ้นขึ้น 5%  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากความสามารถในการหารายได้จากโฆษณารายการข่าวบันเทิงไนน์เอนเตอร์เทน  (9Entertain)  โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ  และรวมถึงการหาพันธมิตรรายการเช่าเวลา

รวมทั้งธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่  มีรายได้เพิ่มขึ้น 53%  จากรายได้  Social  Platform  (YouTube และ  Facebook)  และสวนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า  (Shop  Mania)  ที่เป็นธุรกิจใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจจากปี 2563  และเริ่มดำเนินการอีกครั้ง  (re-launched)  เมื่อเดือนมีนาคม 2564

นอกจากนี้ที่สำคัญ คือการลดลงของค่าใช้จ่าย เป็นเพราะการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผลจากการดำเนินการบริหารและควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 เช่น บริหารค่าใช้จ่ายด้าน Content เน้นความร่วมมือกับพันธมิตรด้าน Content เพิ่มขึ้น และการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจากโครงการ ร่วมใจจากองค์กร ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง และในไตรมาสที่สามค่าใช้จ่ายรวมลดลงถึง 28%

Back to top button