Technical Insight – บล.โกลเบล็ก

Technical Insight - บล.โกลเบล็ก ประจำวันที่ 18 พ.ย.2564


TKN

ราคาปิด                 แนวรับ                แนวต้าน                           Cut loss

7.50                     7.10                    7.90-8.20                          7.00

ดีดตัวขึ้นจากระดับ Bottom Zone พร้อมกับ Volume เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ และ MACD เพิ่งพลิกตัวส่งสัญญาณบวก หาก ผ่าน EMA-200 ที่ 7.90 บาท จะมีต้านถัดไปแถว 8.20 บาท

 

J

ราคาปิด                 แนวรับ                แนวต้าน                           Cut loss

3.36                      3.20                     3.50-4.00                           3.14

ดีดตัวทำแท่งเขียวยาว พร้อม Volume เข้าวันแรก และ Slow Sto.+ MACD มีค่าสัญญาณบวก คาดราคามีโอกาสขึ้นทดสอบต้าน ที่ 3.50-4.00 บาท

Back to top button