Stocks of the Town – บล.กรุงศรี

หุ้นเทคนิคเด่นโดยบล.กรุงศรี ประจำวันที่ 24 พ.ย.64


ANAN ราคาปิด 1.55 บาท

แนวรับ 1.53 บาท แนวต้าน 1.60, 1.68 บาท

Cut loss 1.50 บาท

กราฟโค้งตัว U shape และราคาดีดตัวตัดเส้น EMA 10 วันขึ้นได้พร้อมกับเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทางเชิงบวก

BE8 ราคาปิด 34.25 บาท

แนวรับ 33.50 บาท แนวต้าน 35.50, 37.00 บาท

Cut loss 32.50 บาท

กราฟราย 60 นาทีเป็นทิศทางขาขึ้นและยืนเกาะเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง สอดคล้องกับ MACD + RSI ชี้ขึ้นให้สัญญาณบวก

Back to top button