“บิ๊กล็อต” 1.19 หมื่นล้าน ช็อตกระดาน BH ร่วง 6% จับตา “สาธิต” ล้างพอร์ต

“บิ๊กล็อต” 1.19 หมื่นล้าน ช็อตกระดาน ฉุดราคา BH ร่วง 6% จับตา “สาธิต วิทยากร” ขายเกลี้ยงพอร์ต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 18 ส.ค. 65 ราคาหุ้น บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ณ เวลา 11:29 น. อยู่ที่ระดับ 181.50 บาท ลบไป 12 บาท หรือลงไป 6.20% สูงสุดที่ระดับ 187.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 180.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 15,762.59 ล้านบาท

โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงเกิดจากมีบิ๊กล็อตจำนวน 72 รายการ ด้วยปริมาณจำนวน 66,892,906 หุ้น มูลค่ารวม 11,907.29 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 178.01 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาบนกระดาน หรือนี่อาจเป็นไปได้ว่ารายการดังกล่าวเกิดจากเจ้าของคนเดียวกันที่ขายออกมาในช่วงเดือนพ.ค.65

สำหรับข้อมูลก่อนหน้าที่เปิดเผยผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ BH โดย นายสาธิต วิทยากร ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย 71,947,100 หุ้น คิดเป็น 9.0412% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.3935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่มีรายงานการได้มาหุ้นของ BH โดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.0736% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 2.0736% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รวมถึงบล.เกียรตินาคินภัทร ได้มา 6.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.037% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 ที่ผ่านมาทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ อันดับ 1.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือจำนวนหุ้น 106,740,417 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13.40% อันดับ 2.นายสาธิต วิทยากร ถือจำนวน 66,792,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.39% อันดับ 3.ผู้ถือหุ้นรายอื่น ถือจำนวน 622,233,184 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 78.19%

Back to top button