สรุปกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BH มูลค่าสูงสุด 1.19 หมื่นลบ.

สรุปกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BH มูลค่าสูงสุด 1.19 หมื่นลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BH 72 66,892,906 11,907,287.27 178.01
TOP <XB> 1 9,789,100 548,189.60 56.00
AAV 9 160,283,200 426,353.31 2.66
CPALL 1 714,200 43,476.93 60.88
TIGER 1 13,162,100 26,192.58 1.99
SCG 1 960,000 4,704.00 4.90
BH19C2212A 1 8,500,000 3,910.00 0.46
AOT 1 41,700 3,085.80 74.00
OR 1 110,100 3,027.75 27.50

Back to top button