JKN รูด 10% หลังเพิ่มทุน “RO” 1:1 หุ้นละ 3 บ. ต่ำกว่ากระดาน

JKN ลบเกือบ 10% หลังประกาศเพิ่มทุน RO อัตราส่วน 1 : 1 จำนวน 1.02 พันล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ากระดานซื้อขาย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 ม.ค.66) ราคาหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ณ เวลา 10:10 น. อยู่ที่ระดับ 3.98 บาท ลบ 0.44 บาท หรือ 9.95% สูงสุดที่ระดับ 4.18 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.94 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 151.56 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้น JKN ปรับตัวลดลงวันนี้ หลังประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,019.92 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,019.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากทุนเดิม 509.83 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,019.79 ล้านบาท

โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 3 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 23 ก.พ. 66

นอกจากนี้ บริษัทฯจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 127,285 หุ้น รวมถึงส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแบบผู้ถือหุ้นเดิม (RO) รองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE โดยจะเสนอเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 15 ก.พ. 66 ในรูปแบบการประชุม E-Meeting

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และคงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่ง

อนึ่งราคาหุ้น JKN ปิด ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 4.42 บาท บวกไป 0.34 บาท หรือขึ้นไป 8.33% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 286.71 ล้านบาท ดังนั้นจับตาหุ้น JKN ราคาน่าจะไดรูทหลังจากประกาศเพิ่มทุน RO อัตราส่วน 1 : 1 จำนวน 1,019.92 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท

Back to top button