อีกแล้ว! EE ขอเลื่อน COD โรงไฟฟ้าเอสเอสยูที 2 บล็อคอีกรอบ


บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ระบุว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่นบล็อค 1 และบล็อค 2 ของบริษัทร่วมภายใต้บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ณ วันที่ 31 พ.ค.59 มีความล่าช้ากว่าแผน จึงได้แจ้งต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อขอเลื่อนวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) บล็อคที่ 1 จากวันที่ 1 ส.ค.59 เป็นวันที่ 1 ก.ย.59 และบล็อคที่ 2 จากวันที่ 1 ก.ย.59 เป็นวันที่ 1 ต.ค.59 ซึ่งนับเป็นการขอเลื่อน COD ครั้งที่ 2 จากตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้อง COD ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59 และ 1 มิ.ย.59 ตามลำดับ

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบล็อค 1  มีความสำเร็จร้อยละ 96.72 มีความคลาดเคลื่อนจากแผนงานร้อยละ 3.28 และโรงไฟฟ้าบล็อค 2 มีความสำเร็จของงานร้อยละ  92.68  มีความคลาดเคลื่อนจากงานร้อยละ 7.31

ส่วนการชำระเงินค่าหุ้นของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด งวดที่ 2 สัดส่วนร้อยละ 15 ให้แก่บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด นั้น บริษัทกำลังดำเนินการเจรจาขอผ่อนผันกับบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ในการขอขยายเวลาการชำระเงินออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.59 โดยไม่มีการเสียดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายเวลา ดังนั้น  ณ วันที่ 4 ก.ค.59 บริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

อนึ่งก่อนหน้านี้EE ได้ขอเลื่อนวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) โครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่นบล็อค 1 และบล็อค 2 ของบริษัทร่วมภายใต้บริษัท เอสเอสยูที จำกัด บล็อคที่ 1 จากวันที่ 1 เม.ย.59 เป็นวันที่ 1 ส.ค.59 และบล็อคที่ 2 จากวันที่ 1 มิ.ย.59 เป็นวันที่ 1 ก.ย.59 ไปแล้ว

Back to top button