จบแล้ว! GEL ซื้อหุ้นคืนได้ 2.96% ใช้งบเกือบ 100 ลบ.

จบแล้ว! GEL สิ้นสุดซื้อหุ้นคืนได้ 2.96% จากเป้าไม่เกิน 3% จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นเงิน 91.08 ลบ.


บริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL ระบุว่า บริษัทได้สิ้นสุดการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) แล้วในวันนี้ (5 ก.ค.) โดยสามารถซื้อหุ้นคืนได้ทั้งสิ้น 165 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.96% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นเงินจำนวน 91.08 ล้านบาท ขณะที่ก่อนหน้านี้วางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวจะใช้เงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นไม่เกิน 180 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 3% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Back to top button