หุ้นเครือ ปตท.! (ส่วนใหญ่) กำไร Q1/60 โตสนั่น


เนื่องด้วยกำไรสุทธิไตรมาส 1/60 ในส่วนของ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, SPRC ล้วนโตสนั่นอย่างเป็นที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะราคาน้ำมันและผลิตปิโตรเลียมและโรงกลั่นกำไรเพิ่มขึ้น แต่กลับมีตัว IRPC, GPSC ที่นับว่าเป็นแกะดำของกลุ่ม ปตท. เพราะกำไรในไตรมาส 1/60 หดตัวลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  

สำหรับรายละเอียดผลประกอบการไตรมาส 1/60 ของกลุ่มเครือ ปตท. มีดังนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำไรสุทธิขยับขึ้นมา 46,167.89 ล้านบาท หรือ 16.09 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 23,668.89 ล้านบาท หรือ 8.23 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาปิโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ Market P2F ดีขึ้น และยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำไรสุทธิขยับขึ้นมา 13,181.75 ล้านบาท หรือ 2.96 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 4,707.14 ล้านบาท หรือ 1.06 บาทต่อหุ้น โดยปัจจัยที่สนับสนุนหลักมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ (Margin) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์ Butadiene ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากธุรกิจโอเลฟินส์

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำไรสุทธิขยับขึ้นมา 12,284.20 ล้านบาท หรือ 3.01 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 5,624.82 ล้านบาท หรือ 1.36 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นหลังจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายลดลง 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการปรับปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการรับรู้กำไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำไรสุทธิขยับขึ้นมา 7,074.50 ล้านบาท หรือ 3.47 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 4,725.80 ล้านบาท หรือ 2.32 บาทต่อหุ้น อันเนื่องจากรายได้จากการขายและให้บริการพุ่ง อีกทั้งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูง

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำไรสุทธิขยับขึ้นมา 2,909.25 ล้านบาท หรือ 0.67 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,702.96 ล้านบาท หรือ 0.39 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปีก่อน เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 2,365.46 ล้านบาท หรือ 0.12 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,014.38 ล้านบาท หรือ 0.15 บาทต่อหุ้น อันเนื่องจากรายได้จากการขายลดลง เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) ประมาณ 1 เดือน ทำให้ปริมาณขายลดลง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 749.87 ล้านบาท หรือ 0.50 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 870.52 ล้านบาท หรือ 0.58 บาทต่อหุ้น สาเหตุที่กำไรลดลง หลักๆ จากเงินปันผลรับลดลง 33% และลูกค้าหลักของโรงไฟฟ้า (SPP) หยุดซ่อม

ตัวเลขงบการเงินไตรมาสแรกกลุ่ม ปตท. ประกาศออกมาถือเป็นบรรยากาศเชิงบวกในภาพรวม…พร้อมกับคาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

Back to top button