DELTA ดีจนแม่ไม่แบ่งใคร..!?

ตั้งตัวไม่ติดกันเลยทีเดียว เมื่อจู่ ๆ  DELTA Electronics (Taiwan) ประกาศเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ราคาหุ้นละ 71 บาท ผ่านบริษัทลูก Delta Electronics International (Singapore) Pte Ltd (DEISG) ปัจจุบัน DELTA Taiwan ถือหุ้น DELTA Thailand อยู่ที่ 20.93% เท่ากับว่าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ 79.07% หรือ 986.27 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท


แฉทุกวันทันเกมหุ้น

ตั้งตัวไม่ติดกันเลยทีเดียว เมื่อจู่ ๆ  DELTA Electronics (Taiwan) ประกาศเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ราคาหุ้นละ 71 บาท ผ่านบริษัทลูก Delta Electronics International (Singapore) Pte Ltd (DEISG) ปัจจุบัน DELTA Taiwan ถือหุ้น DELTA Thailand อยู่ที่ 20.93% เท่ากับว่าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ 79.07% หรือ 986.27 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท

มี 2 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) ราคาทำเทนเดอร์ 71 บาท ถูกไปหรือไม่ (แม้ราคาสูงกว่าราคากระดาน) 2) ทำไม DELTA แม่ ต้องใช้เงินมากถึง 70,000 ล้านบาท เพื่อต้องการรวบหุ้นไว้เอง..!? โดยไม่ได้มีประสงค์ที่จะนำหุ้น DELTA ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

เอาเรื่องแรกราคาหุ้น..มีหลายฝ่ายออกมาท้วงติงว่าราคา 71 บาท ถูกเกินไป ไม่สะท้อนแนวโน้มกำไร DELTA ปี 2562 ที่ประเมินกันว่าเติบโต 30% ที่สำคัญอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 4-5% ต่อปี

กรณี DELTA Electronics (Taiwan) ทำไมต้องใช้เงินมากถึง 70,000 ล้านบาท เพื่อรวบหุ้น DELTA ไว้เอง มุมหนึ่งด้วยผลตอบแทนจากเงินปันผล 4-5% ต่อปี เท่ากับว่าได้เงินปันผลประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท แต่เชื่อว่าไม่จบเพียงแค่นี้ เป็นไปได้อีกมุมหนึ่งคือ “ต้องการรวบหุ้น” เพื่อ “ขาย” หรือ “เพื่อควบรวบกิจการ” จะกลุ่มเดียวกันเองหรือนอกลุ่ม DELTA หรือไม่..!!?

จากข้อมูลพื้นฐาน DELTA เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทพัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอฟิลเตอร์ (EMI Filter) แลโซลินอยด์ ชั้นนาของโลก ปัจจุบันเริ่มขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม อุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV) เพื่อทดแทนรายได้หลักที่เติบโตในอัตราชะลอตัว..!??

โดยมีโรงงานในไทย 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงมีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ อินเดีย (ในเมืองรูดราเพอร์และนิวเดลี) สโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และ Liptovsky Hradok) และเมียนมา (เมืองย่างกุ้ง)

อย่างไรก็ดี DELTA มีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออก การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอาจกระทบให้ยอดขายชะลอตัวลง และความผันผวนของค่าเงินเป็นแรงกดดันต่อกำไร DELTA อีกทางหนึ่งด้วย..!!?

กลับมาสู่ประเด็นที่ว่าระหว่างนี้ กลยุทธ์การเล่นหุ้น DELTA จะเอาไงดี..!? เพราะราคากระดานล่าสุดใกล้เคียงราคาเทนเดอร์ 71 บาท ไม่มีส่วนต่างราคาให้เล่นอีกแล้ว..แน่นอนว่านักเก็งกำไรตกขบวนไปแล้ว..แต่ถ้าเป็นนักลงทุนถือว่า “ต้องสะสม” ต่อไป..!?

แต่ทว่า..จะสะสมหุ้นเพื่อขายให้ DELTA Electronics (Taiwan) หรือเพื่อรับเงินปันผล..เอาที่สบายใจกันเลย.!??

…อิ อิ อิ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA

                                                                                                                                                                     (หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
ปี 2557
31/12/2557
ปี 2558
31/12/2558
ปี 2559
31/12/2559
ปี 2560
31/12/2560
ไตรมาส 2/61
30/06/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 38,244.58 43,601.67 46,319.27 46,154.16 46,792.84
หนี้สินรวม 10,646.33 13,043.91 14,428.18 13,680.44 14,799.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น 27,598.25 30,557.76 31,891.09 32,458.68 31,985.29
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,247.38 1,247.38 1,247.38 1,247.38 1,247.38
รายได้รวม 45,096.97 47,993.26 47,651.76 50,330.16 26,097.89
กำไรสุทธิ 5,961.65 6,713.82 5,516.29 4,930.98 2,448.35
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.78 5.38 4.42 3.95 1.96
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 16.29 17.17 12.75 14.02 12.28
ROE (%) 22.53 23.09 17.67 15.33 16.72
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.22 13.99 11.58 9.80 9.38
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2557 30/12/2558 30/12/2559 29/12/2560 31/07/2561
ราคาล่าสุด (บาท) 70.50 76.50 81.50 73.25 69.75
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 87,940.40 95,424.69 101,661.60 91,370.70 87,004.87
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2557 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560 30/06/2561
P/E (เท่า) 14.82 15.57 17.86 17.80 16.77
P/BV (เท่า) 3.32 3.29 3.36 2.92 2.72
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 21.26 23.29 24.24 25.10 25.64
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 3.83 3.92 3.80 4.10 3.15

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

Back to top button