สแกนงบปี 61 หุ้นความงาม! สวยใสหรือหม่นหมอง?

ภาพรวมกลุ่มหุ้นความงาม หรือ “กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง” ในช่วงปี 2561 งบการเงินยังเติบโตสวยสดใสอยู่เป็นส่วนใหญ่ !!! ซึ่งถือว่ายังเป็นหุ้นที่น่าลงทุนต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะตัวที่มีสภาพคล่องเยอะ...และเป็นดาวเด่นของกลุ่ม


เส้นทางนักลงทุน

งบการเงินปี 2561 ของกลุ่มหุ้นความงาม พบว่าภาพรวมยังสวยใสมากกว่าหม่นหมอง !… เพราะส่วนใหญ่สามารถทำกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ไม่ว่าจะเป็น RS, KAMART, DOD, OCC,  ICC, S & J และ JCT ทำกำไรสุทธิได้แข็งแกร่งต่อเนื่อง

ขณะที่ทางด้าน GIFT, BEAUTY และ DDD กำไรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้แล้วก่อนหน้า โดยเฉพาะ BEAUTY, DDD ที่เจอผลกระทบจากลูกค้าหลักอย่างนักท่องเที่ยวจีนที่หดหายไป

แต่ต่อจากนี้เชื่อว่าจะเริ่มเห็นทั้งสองกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้จากการเติบโตในประเทศเพราะนักท่องเที่ยวจีนทยอยกลับเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นตามปกติ รวมถึงยอดขายในต่างประเทศคาดว่าเพิ่มขึ้น จะทำให้ทั้งสองบริษัทเป็นบวกและจะไม่หม่นหมองอีกต่อไปในอนาคต

ขณะที่ GIFT กำไรลดลงเล็กน้อย ซึ่งถือว่าทรงตัว !! ซึ่งก็ไม่อยู่ในขั้นหม่นหมอง

ดังนั้นภาพรวมกลุ่มหุ้นความงาม หรือ “กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง” ในช่วงปี 2561 งบการเงินยังเติบโตสวยสดใสอยู่เป็นส่วนใหญ่ !!! ซึ่งถือว่ายังเป็นหุ้นที่น่าลงทุนต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะตัวที่มีสภาพคล่องเยอะ…และเป็นดาวเด่นของกลุ่ม

แม้ว่าบางตัวกำไรจะลดลงแต่ถือว่าเกิดจากแรงกดดันระยะสั้น เพราะถึงอย่างไรผลิตภัณฑ์ด้านความสวยความงามก็ยังเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ที่ต้องดูแลตัวเองกัน

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2561 ของแต่ละบริษัทดังนี้

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 516.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.03% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 332.86 ล้านบาท เป็นผลจากธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง หรือ Multi-platform Commerce (MPC) ยังทำรายได้และผลกำไรโดดเด่น

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ KAMART รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 360.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.91% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 281.63 ล้านบาท เกิดจากมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลง

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 305.26  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.68% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 142.19 ล้านบาท เป็นผลจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อต่อเนื่องจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ICC รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 931.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.02% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 846.48 ล้านบาท สืบเนื่องจากต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริการลดลง

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JCT รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 89.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.05% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 88.75 ล้านบาท จากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ OCC รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 169.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.34% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 63.25 ล้านบาท  เหตุจากมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเข้ามา จากงวดเดียวกันของปีก่อนไม่มี และมีต้นทุนจากการจำหน่ายลดลง

บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S&J รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561  มีกำไรสุทธิ 347.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.59% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 274.44 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เกิดจากการขายสินค้าที่ทำกำไรได้ดีขึ้น ประกอบกับการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 991.59 ล้านบาท ลดลง 19.34% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,229.32 ล้านบาท  หลักมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทยังคงมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 181.41 ล้านบาท ลดลง 48.33% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 351.06 ล้านบาท  เนื่องจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่ลดลง

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ GIFT รายงานผลการดำเนินงานงบปี 2561 มีกำไรสุทธิ 102.19 ล้านบาท ลดลง 3.28% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 105.66 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ด้วยตัวเลขกำไรสุทธิของบริษัทกลุ่มความงามออกมาถือว่าค่อนข้างสดใสกว่าหม่นหมอง !!!

Back to top button