PYLON แนวโน้มยังดี!

สิ่งสำคัญของ PYLON คือ เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจสำหรับลงทุนพบว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งมาก


คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์กันว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2562 ของ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON จะเติบโตราว 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 13.5% จากไตรมาสก่อน

โดยผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง และผลประกอบการที่ลดลงจากไตรมาสก่อน มาจาก 1) รายได้จากการก่อสร้างที่ลดลง 6.2% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีวันหยุดมาก 2) ไม่มีรายการบันทึกกลับกำไร 5 ล้านบาท

ส่วนในปัจจุบันบริษัทมีงานอยู่ราว 900 ล้านบาท เพียงพอสำหรับไตรมาส 3 ปี 2562 แต่ด้วยการก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ จะยังไม่เริ่มไปจนถึงช่วงปลายปีทำให้โครงการใหม่ ๆ ของช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จะมาจากงานของภาคเอกชนเป็นหลัก ทำให้ผลประกอบการจะอ่อนแอลงจากครึ่งแรกปี 2562

อย่างไรก็ตาม งานขนาดใหญ่จำนวนมากที่รู้ผลในครึ่งหลังของปี 2562 เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่เป็นงานฐานรากกว่า 1 แสนล้านบาทจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 ซึ่งคาดว่า PYLON จะได้มีส่วนร่วม อีกทั้งงาน ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง, โครงการ Mix-used ที่บางซื่อ, สนามบินอู่ตะเภา และรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ยังเป็นโอกาสในอนาคตสำหรับ PYLON

เพื่อจะทำให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นช่วงที่ผ่านมา อย่างในปี 2558 มีกำไรสุทธิ 201.91 ล้านบาท ต่อมาในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 172.22 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 101.26 ล้านบาท ส่วนในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 217.79 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2562 ทำกำไรสุทธิไปแล้ว 80.48 ล้านบาท

สิ่งสำคัญ คือ เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจสำหรับลงทุนพบว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งมาก เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 770.78 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 321.63 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 2.40 เท่า แสดงว่า สภาพคล่องทางการเงินดีมากพอสมควร

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 376.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 947.06 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.40 เท่า แสดงว่า บริษัทแทบไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมารบกวนเลย

ขณะที่นักวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ มองว่า PYLON มีศักยภาพในการเติบโตสูง จึงแนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 8.70 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล 262,490,132 หุ้น 35.00%
  2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 60,000,000 หุ้น 8.00%
  3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 50,000,000 หุ้น 6.67%
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,297,426 หุ้น 3.64%
  5. นายเผด็จ หงษ์ฟ้า 18,142,600 หุ้น 2.42%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
  3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ
  4. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ
  5. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ

Back to top button