หุ้น ‘Dividend Yield สูง’

ในมุมมองตลาดหุ้นก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ เพียงแต่ประเภทของหุ้นอาจอยู่ในกลุ่มที่ให้เงินปันผลสูง


เส้นทางนักลงทุน

กรณีศึกษาจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 2 รอบที่ผ่านมา คือช่วง ต้มยำกุ้ง และ Hamburger Crisis พบว่าหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้ว จะเห็นการทรงตัวที่ระดับต่ำสุดต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปี

เช่นเดียวกันนี้จากในวิกฤติ Covid-19 รอบนี้ทิศทางก็น่าจะใกล้เคียงกันกับสองเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลงจุดต่ำแล้วจะทรงตัวอยู่ระดับต่ำอีกระยะหนึ่ง

ส่วนทิศทาง Fund Flow ในเบื้องต้นจะเห็นการเคลื่อนย้ายเข้าสู่สินทรัพย์ที่คิดว่าปลอดภัย เช่น พันธบัตร และทองคำ เป็นต้น จนเมื่ออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่คิดว่าปลอดภัยลงไปอยู่ในระดับต่ำก็น่าจะทำให้ Fund Flow วิ่งเข้าหาสินทรัพย์ประเภทที่ให้ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่า และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ในมุมมองตลาดหุ้นก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ เพียงแต่ประเภทของหุ้นอาจอยู่ในกลุ่มที่ให้เงินปันผลสูง

ดังนั้น จึงทำการรวบรวมข้อมูลอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) “สูง” จากที่มา : “SETSMART” โดยข้อมูลแจ้ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563) โดยทำการคัดจากการจัดอันดับ 1-50 หุ้นลำดับต้น

พบว่า อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุด 66.67% ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำสุด 8.60%

สำหรับหุ้นติด 1-50 อันดับอัตราเงินปันผลสูงสูด ได้แก่ NOBLE, SVI, JAS, LRH, UV, TCAP, NYT, PSH, TAE, NSI, PREB, LPN, SAT, TNITY, TISCO, PM, AIT, PT, PAP, KKP, TKS, SIRI, ASK, KAMART, FTE, TSC, IFS, HTC, KGI, TPIPP, MBKET, IHL, STPI, SMIT, SNC, KCAR, LHK, LH, QH, SENA, ROJNA, AI, THANI, GC, LST, SCB, MSC, PCSGH, LALIN และ SAMTEL ตามลำดับ

ตัวอย่าง 10 อันดับแรกอัตราเงินปันผลสูงสุด (1) NOBLE อัตราเงินปันผลตอบแทน 66.67% (2) SVI อัตราเงินปันผลตอบแทน 58.79% (3) JAS อัตราเงินปันผลตอบแทน 49.92% (4) LRH อัตราเงินปันผลตอบแทน 36.09% (5) UV อัตราเงินปันผลตอบแทน 32.89% (6) TCAP อัตราเงินปันผลตอบแทน 22.17% (7) NYT อัตราเงินปันผลตอบแทน 17.01% (8) PSH อัตราเงินปันผลตอบแทน 13.25% (9) TAE อัตราเงินปันผลตอบแทน 12.68% และ (10) NSI อัตราเงินปันผลตอบแทน 12.41%

ตัวหุ้นที่เหลือโดยรายละเอียดตัวเลขอัตราเงินปันผลตอบแทนดูจากตารางประกอบ

ผลดังกล่าวมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้ไปในทิศทางดังกล่าวชัดเจนมากขึ้น

เอาเป็นว่ายุคดอกเบี้ยต่ำยังอยู่อีกนาน หาหุ้น High Dividend Yield เข้าพอร์ตเพื่อความปลอดภัย!

Back to top button