ใจถึงใจ

วันนี้เป็นวันโบ่วอิ้ง ดวงวันนี้มีเกณฑ์ที่จะอำนวยให้ใครได้ดิบได้ดีบ้าง บุคคลนั้นพร้อมด้วยกิริยาวาจาและมีความขยัน ว่องไว ฉลาด ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับการเงินหรือเอกสารจดหมายติดต่อ หากล่าช้าหรือรู้ว่าจะคาดการณ์ผิด จงระวังและแก้เสียแต่เนิ่น ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ธุรกิจการงานของบุคคลจำนวนมากกำลังจะเฟื่องฟู จงเพิ่มความขยันมากขึ้น


โหงวเฮ้งหุ้น

ว่าด้วยใจคนใจใครก็ใจเขา

จะให้เหมือนใจเรากระไรได้

ต่างคนก็ต่างคิดต่างจิตใจ

จะยึดมั่นไปทำไมกับใจคน

วันนี้เป็นวันโบ่วอิ้ง ดวงวันนี้มีเกณฑ์ที่จะอำนวยให้ใครได้ดิบได้ดีบ้าง บุคคลนั้นพร้อมด้วยกิริยาวาจาและมีความขยัน ว่องไว ฉลาด ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับการเงินหรือเอกสารจดหมายติดต่อ หากล่าช้าหรือรู้ว่าจะคาดการณ์ผิด จงระวังและแก้เสียแต่เนิ่น ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ธุรกิจการงานของบุคคลจำนวนมากกำลังจะเฟื่องฟู จงเพิ่มความขยันมากขึ้น

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SYNEX หรือ ILINK

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TOPP และ SHANG

คติวันนี้ “คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่เป็นนักฝัน แต่เขาเริ่มด้วยการลงมือทำ”

Back to top button