BGRIM โครงการใหม่ชัด – เวียดนามเพิ่มโอกาส


คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์ถึง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ว่า ในปีนี้คาดจะเป็นปีที่ได้เห็นความชัดเจนจากโครงการที่มีศักยภาพและโอกาสการลงทุนขนาดใหญ่มากขึ้น

ประกอบกับ บริษัทยังคงเป้าหมายมีกำลังการผลิตติดตั้งสู่ระดับ 7.2 กิกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้งซึ่งมี PPA รองรับแล้วทั้งหมดราว 3.7 กิกะวัตต์ ในขณะที่ระยะยาวผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดมากขึ้น พร้อมตั้งเป้าทำธุรกิจแบบไร้คาร์บอน ภายในปี 2593 เน้นลงทุนพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าใหม่ ๆ

ขณะที่โครงการใน pipeline เดินหน้าตามแผน โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังคงเดินหน้าตามแผน โดยในปี 2564 เตรียม COD โครงการใหม่รวม 140 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการลม Bo thong 1&2 16 เมกะวัตต์ และ BPAM (SPP extension) 124 เมกะวัตต์ หนุนสิ้นปีมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนอยู่ที่ราว 2.0 กิกะวัตต์

นอกจากนี้ เตรียมเซ็นโครงการใหม่เพิ่มเติมในปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาโครงการเพิ่มเติมราว 4.0 กิกะวัตต์ โดยโครงการที่คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในปี 2564 เพิ่มเติมจาก SPP M&A ในไทยและมาเลเซียรวมราว 500-700 เมกะวัตต์ คือโครงการลมในเกาหลีใต้รวมราว 200 เมกะวัตต์ โดยเฟสแรกเป็น on shore 30-40 เมกะวัตต์ คาดทำประชาพิจารณ์ได้ในครึ่งแรกของปี 2564 หลังเจอปัญหา COVID-19 คาดเอกสารแล้วเสร็จพร้อมเซ็น PPA ในปี 2564 ในขณะที่ off shore 100 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างเจรจาผู้ร่วมทุน

รวมถึงแนวโน้ม upside รออยู่ในต่างแดน โดยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยล่าสุดอยู่ระหว่างพิจารณาแผนพัฒนาไฟฟ้า (Master Plan 8) คาดอนุมัติได้ในไตรมาส 1/2564 ซึ่งคาดว่าจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีกราว 80 กิกะวัตต์ ในช่วงปี 2564-2573 เพิ่มโอกาสในการหาโครงการเพิ่มเติมของ BGRIM นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าในยุโรปโดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขณะเดียวกัน ทาง บล.เคทีบีเอสที มีมุมมองเป็นบวกโดยโครงการที่เป็นแนวโน้ม upside ที่รออยู่ในต่างแดนรอรู้ผลในปี 2564 ระยะเวลาที่จะทราบผลได้ใกล้เขามาและมีพัฒนาการที่ดี นอกจากนี้การประกาศแผน Master Plan 8 ของเวียดนามจะช่วยสร้าง sentiment ที่ดีให้กับ BGRIM ในฐานะหนึ่งในเอกชนรายใหญ่ที่ปัจจุบันมี active investment หลายโครงการในเวียดนาม

ทั้งนี้ ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2564 ที่ 3.0 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) หนุนโดยการรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการ ATP และ Ray power รวม 162 เมกะวัตต์ และการ COD โครงการใหม่ในปี 2564 ประกอบด้วย Bo Thong 16 เมกะวัตต์ และ BPAM extension 124 เมกะวัตต์ พร้อมกับค่าก๊าซธรรมชาติที่ยังมีแนวโน้มลดลงในปี 2564 อิงคาดการณ์จาก PTT ราคาก๊าซเฉลี่ยอยู่ที่ราว 220 บาท/mmBTU (ลดลง 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน)

สุดท้ายโครงการใหม่มีความชัดเจนปีนี้ ขณะที่เวียดนามเพิ่มโอกาสเติบโตระยะยาว แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 55 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 794,002,000 หุ้น 30.46%
  2. นายฮาราลด์ ลิงค์ 633,399,700 หุ้น 24.30%
  3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 235,997,750 หุ้น 9.05%
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,769,652 หุ้น 5.09%
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 92,000,000 หุ้น 3.53%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นางปรียนาถ สุนทรวาทะ รองประธานกรรมการ
  3. น.ส.คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ กรรมการ
  4. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการอิสระ
  5. นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Back to top button