INSET กำไรสดใส


คุณค่าบริษัท

ว่ากันที่ผลประกอบการของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ประกาศงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ออกมาเป็นที่น่าประทับใจ เพราะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 234.82 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 219.35 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 22.84 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 20.04 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากงาน Data Center และงานระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (งาน 5G) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้ประชาชนที่ทำงานเวิร์กฟร์อมโฮม (Work From Home) ต้องการใช้ Cloud เพิ่มสูงขึ้น และผู้ประกอบการหรือองค์การต่าง ๆ มีความต้องการที่จะลงทุนขยาย Data Center กันมากขึ้น

ประกอบกับบริษัทมีความคล่องตัวทางการเงินสูง ทำให้การขยับขยายงานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 1,218.06 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 481.26 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 2.53 เท่า แสดงว่าบริษัทมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยอย่างเหลือเฟือ แบบที่ไม่ต้องพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

เมื่อบริษัทมีความคล่องตัวทางการเงินค่อนข้างสูง จึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ และเมื่อนำหนี้สินรวมที่มีอยู่ 510.93 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 861.98 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.59 เท่า แสดงว่าบริษัทยังไม่มีหนี้สินมารบกวน

ทั้งนี้ ด้วยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แล้วทำให้ทางผู้บริหารมั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้มีโอกาสที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ตามคาดการณ์ไว้ จากจำนวนงานในมือที่อยู่ในระดับสูง และเตรียมเข้าประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณงานในมือ โดยคาดว่ารายได้รวมในปีนี้จะเติบโตประมาณ 15-20% ตามแผนงานที่วางไว้

สิ่งสำคัญโดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ล่าสุดอยู่ที่ 2,283 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2565

ขณะที่มีข้อมูลน่าสนใจใน INSET ว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ จะส่งผลกระทบด้านลบในหลายอุตสาหกรรม แต่ในส่วนของ INSET ในฐานะผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบำรุงและให้บริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ได้รับผลทางบวกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่

ถือเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจสร้าง หรือขยายศูนย์ Data Center และอัพเกรดอุปกรณ์ 5G เพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

ดังนั้น INSET มองแนวโน้มผลประกอบการอนาคตยังมีโอกาสเติบโตแกร่ง!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 212,850,000 หุ้น 38.01%
  2. นายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต 62,700,000 หุ้น 11.20%
  3. ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ เตไชยา 24,000,000 หุ้น 4.29%
  4. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 21,450,000 หุ้น 3.83%
  5. น.ส.ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย 13,200,000 หุ้น 2.36%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
  2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ
  4. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการ
  5. นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ

Back to top button