สู่จุดหมาย

โหงวเฮ้งหุ้น


โหงวเฮ้งหุ้น

คุณจะเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างไร..!?

ถ้ามัวแต่ปาก้อนหินใส่หมาเห่าตลอดทาง

วันนี้เป็นวันโบ่วจิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบ เขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KKP หรือ TVO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TOP และ SPRC

คติวันนี้ “อย่าปิดฟ้าด้วยฝามือ”

Back to top button