ใจเป็นสุข

วันนี้เป็นวันกุ้ยจี๋ ดวงวันนี้จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง ท่านใดที่มีดวงดีประกอบกับฤกษ์ดีแล้ว ทำอะไรก็สำเร็จง่ายขึ้น การประกอบธุรกิจใดควรตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม ถ้าได้ดิบได้ดีอย่าลำพอง รู้จักประหยัด ช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง


โหงวเฮ้งหุ้น

เพียงคิดช่วยเหลือเขา…ใจเราก็สุขแล้ว

เพียงคิดเบียดเบียนเขา…ใจเราก็ทุกข์แล้ว

วันนี้เป็นวันกุ้ยจี๋ ดวงวันนี้จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง ท่านใดที่มีดวงดีประกอบกับฤกษ์ดีแล้ว ทำอะไรก็สำเร็จง่ายขึ้น การประกอบธุรกิจใดควรตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม ถ้าได้ดิบได้ดีอย่าลำพอง รู้จักประหยัด ช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GULF หรือ BGRIM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SQ และ BR

คติวันนี้ “ถอยเพื่อชนะ..ดีกว่าสู้เพื่อแพ้

Back to top button