สุขและทุกข์

วันนี้เป็นวันซิงปี่ จัดอยู่ระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ทำอะไรได้โดยไม่ประมาท จะเริ่มโครงการใหม่ ๆ หรือเปิดธุรกิจการค้าใหม่ พอจะทำได้โดยไม่ติดขัด


โหงวเฮ้งหุ้น

“ความสุข” อาจทำให้ลุ่มหลง

ความทุกข์…ทำให้รู้จักชีวิต…

จึงควรขอบคุณความทุกข์บ้าง

วันนี้เป็นวันซิงปี่ ดวงวันนี้จัดอยู่ระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ทำอะไรได้โดยไม่ประมาท จะเริ่มโครงการใหม่ ๆ หรือเปิดธุรกิจการค้าใหม่ พอจะทำได้โดยไม่ติดขัด

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTT หรือ SPRC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BANPU และ LANNA

คติวันนี้ “คนไร้ปัญญา เปรียบดั่งมีดไร้คม”

Back to top button