INSET กำไรแจ๋ว

INSET รายงาน Q3/64 และงวด 9 เดือนแรกพบว่า ผลกำไรสุทธิแข็งแกร่งอย่างโดดเด่น ดีกว่าทางนักวิเคราะห์และตลาดคาดการณ์ไว้ช่วงก่อนหน้า


คุณค่าบริษัท

ล่าสุดทาง บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 และงวด 9 เดือนแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า บริษัทโชว์ผลกำไรสุทธิแข็งแกร่งอย่างโดดเด่น ซึ่งดีกว่าทางนักวิเคราะห์และตลาดคาดการณ์ไว้ช่วงก่อนหน้า

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลงเหลือ 379.53 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 529.75 ล้านบาท แต่บริษัทกลับมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 70.78 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 52.04 ล้านบาท หรือ 0.08 บาทต่อหุ้น ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุน ลดต้นทุนโครงการที่ดี

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทรงตัว 1,010.38 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,057.36 ล้านบาท แต่บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 130.84 ล้านบาท หรือ 0.21 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 102.20 ล้านบาท หรือ 0.17 บาทต่อหุ้น

ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุน ลดต้นทุนโครงการที่ดี และบริษัทรับรู้รายได้จากงานโครงการ CAT Filter หรือโครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง รวมทั้งรับรู้รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ และรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีปิดโครงการ USO Phase II ในไตรมาสนี้ ทำให้มีการปรับลดต้นทุนโครงการได้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ทางผู้บริหารระบุว่า ภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้มั่นใจว่า ภาพรวมผลประกอบการในปี 2564 ยังมีทิศทางที่ดีหากเทียบกับปีก่อน และจะเติบโตได้ในระดับ 20% เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) มูลค่ากว่า 1.8 พันล้านบาท โดยจะสามารถทยอยรับรู้ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า

พร้อมกับโค้งสุดท้ายปีนี้ นโยบายการเปิดประเทศน่าจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว และทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้มีการเปิดประมูลงานใหม่ ๆ ออกมา ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ขณะที่ในช่วงเวลาที่เหลือ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการรอการประกาศผลการประมูลงานใหม่อีก 2-3 โครงการ และคาดว่าจะเข้ายื่นประมูลงานใหม่ได้อีกประมาณ 4-5 โครงการ

ส่วนนักวิเคราะห์ บล. ฟินันเซีย ไซรัส มองว่าจาก ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมี Backlog ราว 1.88 พันล้านบาท แบ่งเป็นงานก่อสร้าง Data center 51 ล้านบาท งานก่อสร้างเสาและสายสัญญาณโทรคมนาคม 326.70 ล้านบาท งานบริการหลังการขาย (Recurring income) 684.50 ล้านบาท ซึ่งทยอยรับรู้ในช่วงปี 2564-2568  และงานที่ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ 793.80 ล้านบาท จากงานในมือดังกล่าว ผู้บริหารคาดว่าจะส่งมอบและรับรู้เป็นรายได้ในครึ่งหลังของปี 2564 ราว 500-600 ล้านบาท

ทั้งนี้จึงปรับประมาณการรายได้ปี 2564 ลง 11.2% เป็น 1,340.80 ล้านบาท ลดลง 10.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 18.0% เป็น 20.2% จากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าที่คาด ทำให้กำไรสูงกว่าประมาณการเดิม 5.3% เป็น 165.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (เดิมคาดเพิ่มขึ้น16.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน)

อีกทั้งคงประมาณการกำไรปี 2565 อยู่ที่ 187.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และปี 2566 อยู่ที่ 207.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ท้ายสุด INSET ยังคงเป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งในระยะยาว!!

….

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 234,135,000 หุ้น 38.01%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,663,115 หุ้น 5.46%
  3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 23,595,000 หุ้น 3.83%
  4. ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 21,500,000 หุ้น 3.49%
  5. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,491,700 หุ้น 2.03%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
  2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ
  4. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการ
  5. นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ

 

Back to top button