ปตท.ปรับเข็มทิศสู่ ‘ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่’

PTT ด้าน Future energy and Beyond ไว้สูงถึง 865,000 ล้านบาท ใช้งบลงทุน 430,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ Powering life with Future energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต ด้วยงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ด้าน Future energy and Beyond ไว้สูงถึง 865,000 ล้านบาท เริ่มจากปี 2565 ใช้งบลงทุน 430,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

โดยพันธกิจหลักปตท.คือการเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ เริ่มตั้งแต่การพัฒนา การลงทุน สร้างโรงกลั่น พัฒนาก๊าซธรรมชาติในประเทศ หรือการสร้างท่าเรือ LNG รองรับก๊าซธรรมชาติจากทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ปตท.มองถึง Future energy ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงเป็นที่มาของวางกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดรับธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Renewable, Energy storage & system related, EV Value Chain, Hydrogen

รวมถึงโอกาสในธุรกิจเทรนด์ใหม่ ที่ไม่ใช่พลังงาน (Beyond) เช่นธุรกิจ Life Science ทั้งธุรกิจยา ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และธุรกิจอื่น ๆ อย่างเช่น High Value Business ที่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมี จากกรณีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เข้าซื้อกิจการ Allnex มูลค่ากว่า 148,000 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจ Coating Resins ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก, Mobility & Lifestyle, Logistics & Infrastructure จะเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ AI, Robotics digitalization

ที่ผ่านมาปตท.เริ่มดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC มีการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนหลายโครงการ เช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งจาก CIP และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก Sheng yang Energy ในไต้หวันและการรซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทพลังงานหมุนเวียน Aveada Energy ในอินเดีย

ขณะที่ EV Value Chain มีการร่วมกับ Foxconn จากไต้หวัน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครบวงจรในประเทศ มีกำหนดเริ่มก่อสร้างโรงงานช่วงปี 2565 และอยู่ระหว่างศึกษาการทำ M&A สตาร์ทอัพ สำหรับรถจักรยานยนต์และรถบัส ด้านแบตเตอรี่ พัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานต้นแบบขนาดเล็ก โดยใช้วัสดุ Core-shell cathode พร้อม ๆ กับ Charger เพื่อสร้าง Ecosytem ในประเทศ

จากวิสัยทัศน์ Powering life with Future Energy and Beyond ปตท.มีการตั้งเป้าหมายปี 2573 จะมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเป้าเดิม 8,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 เมกะวัตต์ และมีสัดส่วนกำไรจากพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ไม่ต่ำกว่า 30%

การปรับเข็มทิศธุรกิจของกลุ่มปตท.ครั้งนี้ เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง “พลังงานยุคเก่าสู่พลังงานยุคใหม่” แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในบริษัทพลังงานแห่งชาติแห่งนี้เท่านั้นเอง..!!

Back to top button