MENA ยิ้มรับดีมานด์ขนส่งพุ่ง

คาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้ MENA จะกลับมาเติบโตได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว


คุณค่าบริษัท

หลังจากบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์และผู้นำด้านการขนส่งคอนกรีต เปิดงบไตรมาสแรกปีนี้ออกมากำไรสุทธิอ่อนตัวไปอยู่ที่ 8.8 ล้านบาท ลดลง 13% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.1 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 155.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 147.2 ล้านบาท

แต่คาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะกลับมาเติบโตได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) สถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ผู้ประกอบการเริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและมีความต้องการ (ดีมานด์) การใช้รถขนส่งเพิ่มขึ้น

2) มีการเพิ่มจำนวนรถเข้ามาให้บริการ (Fleet) ในช่วงครึ่งปีแรกรวม 74 คัน วงเงินรวมประมาณ 70 ล้านบาท แบ่งเป็นรถ Mixer ซึ่งเป็นรถที่ทำการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้กับลูกค้า จำนวน 6 คัน รถขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มจำนวน 43 คัน รถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold-Chain) เพิ่มจำนวน 14 คัน และรถขนส่งสินค้าเฉพาะทางเพิ่มอีก 11 คัน

ทำให้ปัจจุบันมีรถให้บริการรวมอยู่ที่  649 คัน แบ่งเป็น รถ Mixer 464 คัน รถเทรลเลอร์ 72 คัน และรถหางพ่วง 105 คัน ขณะที่มีแผนจะเพิ่ม Fleet รถอีกราว 80 คันในช่วงครึ่งปีหลังนี้

3) ไม่มีปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์รถขนส่งได้เต็ม 100%

4) มีลูกค้าที่แน่นอน เนื่องจากสัญญาการใช้บริการรถขนส่งของลูกค้า จะเป็นสัญญาแบบระยะยาวไม่ต่ำกว่า 5 ปี

และ 5) มีการปรับกลยุทธ์ขอปรับค่าขนส่งแบบรอบ 1 สัปดาห์ หรือรอบ 15 วัน จากแบบเดิมพิจารณาปรับแบบรอบเดือน เพื่อรับมือกับปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าลูกค้ายังมีการขอรถขนส่งเพิ่ม ทำให้ผู้บริหารมั่นใจว่าผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่ารายได้จะโต 5-10% อย่างแน่นอน

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น MENA ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 36.44 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 18.54 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดู P/BV ที่ระดับ 1.37 เท่า ก็ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 1.66 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช 195,920,000 หุ้น 26.69%
 2. นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช 189,026,000 หุ้น 25.75%
 3. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 36,500,000 หุ้น 4.97%
 4. น.ส.สุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช 22,778,000 หุ้น 3.10%
 5. น.ส.สิริมา ขจรวุฒิเดช 22,200,000 หุ้น 3.02%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 2. นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 3. นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช กรรมการ
 4. น.ส.พิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการ
 5. น.ส.พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการ
 6. น.ส.ชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการ
 7. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button