BTSGIF บนความเสื่อมถอย.!?

ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขผลการดำเนินงานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มจากปี 2561 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 400 ลบ.


การประกาศงดจ่ายเงินปันผลด้วยเหตุมีขาดทุนสะสมกว่า 15,950 ล้านบาทพร้อมกับงดเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียน 358.86 ล้านบาท ด้วยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 0.062 บาทต่อหน่วยลงทุน คงเหลือเงินทุนจดทะเบียน 54,939.70 ล้านบาท มูลค่าตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 9.492 บาท เป็นแรงกดดันและตอกย้ำให้ราคากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) ปรับลงอย่างต่อเนื่อง จนถูกหยิบยกมาตั้งประเด็นว่า BTSGIF อยู่ในสภาพที่สมควรลงอยู่หรือไม่..!?

สำหรับหน่วยลงทุน BTSGIF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก เมื่อวันที่ 19 เ.ม.ย. 56 เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานก่อตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

โดย BTSGIF นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไปลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าหลัก 2 สาย (หมอชิต-อ่อนนุช และสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ) ระยะทาง 23.5 กม. ภายใต้สัญญาสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร (กทม. )โดยอายุสัมปทานจะสิ้นสุดวันที่ 4 ธ.ค. 72 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิ กำหนดจ่ายมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขผลการดำเนินงานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มจากปี 2561 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 400 ล้านบาท (จากอายุสัมปทานเหลือน้อยลง)  ปี 2562 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6,300 ล้านบาท (จากการประเมินใหญ่ทุก 3 ปี) ปี 2563 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6,730 ล้านบาท จากการปรับสมมติฐานผลกระทบจาก COVID‐19 และอายุสัมปทานที่เหลือไม่ถึง 10 ปี

ขณะที่ความเสี่ยงของ BTSGIF อยู่ที่มีการพึ่งพารายได้สุทธิที่เกิดจากรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 เส้นเพียงอย่างเดียว พร้อมกับข้อจำกัดการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร และการเติบโตของธุรกิจขนส่งและเส้นทางใหม่ ๆ ที่จะเปิดในอนาคต

นั่นจึงเป็นสาเหตุหลักทำให้ราคา BTSGIF ปรับตัวลงและมีโอกาสถดถอยมากยิ่งขึ้น หากไม่มีควมชัดเจนจาก BTS และบลจ.บัวหลวงว่า จะดำเนินการกับ BTSGIF ต่อไปอย่างไร..หรือปล่อยให้หมดอายุลงตามสัญญาสัมปทาน ที่จะสิ้นสุดในปี 2572

ส่วนเรื่องการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี เพื่อแลกกับหนี้กทม.กว่า 100,000 ล้านบาท เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมานั่งคาดหวังกันอีกต่อไปแล้ว ด้วยสถานการณ์การเมืองที่กำลังเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจอยู่ขณะนี้ จึงแทบไม่มีช่องที่ให้จะเลือกทางนี้ได้เลย

ทำให้ BTSGIF จะเสื่อมมูลค่าลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดอายุสัญญาสัมปทานช่วงปี 2572 มีเพียงการเล่นเก็งกำไรสั้นได้เป็นรอบ ๆ ตามความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้โดยสาร BTS เพียงเท่านั้น..!!

นั่นจึงเป็นคำตอบว่า BTSGIF ไม่เหมาะแก่การลงทุน..แต่หากจะเก็งกำไรเพื่อหา (เสีย) ค่าขนม ค่ากาแฟกันบ้าง..ก็เอาที่สบายใจได้เลย..!!?

Back to top button