สัญญาณ ADVANC ซื้อ 3BB-JASIF ฉลุย

ดีลมูลค่า 3.24 หมื่นล้านบาท ขอ ADVANC เพื่อซื้อหุ้น TTTBB หรือ 3BB และ JASIF เดินไปแล้วครึ่งทาง ซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์


เส้นทางนักลงทุน

ดีลมูลค่า 3.24 หมื่นล้านบาท ของบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เพื่อซื้อหุ้นบมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) หรือ 3BB และหน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เดินไปแล้วครึ่งทาง

ซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องและการมอบอำนาจการดำเนินการ หรือโหวตผ่านดีลนี้

โดยหลักการวาระนี้จะผ่านได้ จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,297,976,587 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย 5,149,909,316 เสียง คิดเป็น 97.2052% ไม่เห็นด้วย 148,015,271 เสียง หรือ 2.7938% และงดออกเสียง 52,000 เสียง เพียง 0.0009%

มติที่ออกมาถือเป็นเอกฉันท์ เสียงส่วนใหญ่โหวตผ่านยอมให้ JAS ขายหุ้น 3BB ออกได้ ไม่มีปัญหา

แต่ดีลนี้จะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบได้ สเต็ปถัดไป ที่ประชุมวิสามัญของ JASIF ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่ 23 กันยายน ผู้ถือหน่วยของ JASIF จะต้องโหวตผ่านด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหน่วยของ JASIF นั้นในส่วนของรายใหญ่ประกอบด้วย JAS (ถือหุ้น 19%) THE BANK OF NEW YORK MELLON (3.60%) บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (2.82%) บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  (2.72%) บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (2.16%)

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (1.82%) SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED (1.64%) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (1.58%) บมจ.ทิพยประกันภัย (1.36%) และ STATE STREET EUROPE LIMITED (1.31%) ส่วนนักลงทุนรายย่อยมีจำนวน 37,234 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกัน 79.37% ถือเป็นด่านหินที่ต้องฟันฝ่า

ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าดีล ADVANC ซื้อ JASIF อาจจะสะดุด โดยความกังวลนี้สะท้อนออกมาผ่านทางราคาหน่วยลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากระดับ 10-11 บาท ก่อนประกาศดีลเมื่อเดือนกรกฎาคม ไหลลึกไประดับ 7 บาท เพราะนักลงทุนมองว่าจะสูญเสียผลตอบแทนที่เคยได้รับสูง 9-10%

แม้ ADVANC จะพยายามเดินสายให้ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทสถาบัน ว่าการเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของ ADVANC น่าจะสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอนาคต ถึงผลตอบแทนที่เคยได้อาจจะต่ำลงสักหน่อย ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถโน้มน้าวใจผู้ถือหน่วยได้ โดยเฉพาะรายย่อยที่มีจำนวนเปอร์เซ็นต์การถือครองหน่วยจำนวนมาก

ADVANC ตัดสินใจควักเงินอีก 3 พันล้านบาท เพื่อให้ 3BB ชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงล่วงหน้าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ JASIF แต่ผู้ถือหน่วยยังไม่พอใจ

กระทั่งธนาคารกรุงเทพ (BBL) ในฐานะเจ้าหนี้ JASIF ช่วยปลดล็อกปัญหาดีลนี้ด้วยการยินยอมปรับเปลี่ยนโครงสร้างการชำระหนี้เงินกู้ของ JASIF วงเงิน 18,160 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่าข้อเสนอทั้งหมดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่ ADVANC เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญของกองทุน JASIF ในวันที่ 18 ตุลาคม ต้องได้รับการอนุมัติเท่านั้น

มีสัญญาณที่ดีว่าดีลนี้น่าจะทางสะดวก ผู้ถือหน่วย JASIF จะไฟเขียวโหวตผ่านในการประชุมดังกล่าวนี้ สะท้อนผ่านความเคลื่อนไหวของหุ้น 3 ตัว คือ ADVANC, JAS และ JASIF

โดยราคาหุ้น ADVANC ปรับตัวขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 และแรงขึ้นต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 27 กันยายน 2565 จนราคาขึ้นไปสูงสุด 201 บาท จากนั้นอ่อนตัวลงปิด 197.50 บาท ลดลง 1 บาท

ส่วนหุ้น JAS ตอบรับในวันทำการถัดมาเช่นกัน (26 กันยายน 2565) บวกไป 4.51% ราคาขยับมาที่ 2.78 บาท วันต่อมามีแรงขายกดลง 2.88% ปิดที่ 2.70 บาท

ขณะที่ JASIF เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นมาตั้งแต่ BBL ปลดล็อกปรับโครงสร้างชำระหนี้เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ราคาจึงดีดกลับจาก 7 บาทกว่า ๆ มาเหนือ 8 บาทกว่า ๆ และย่อตัวลงใน 2 วันทำการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน

และล่าสุดผู้จัดการกองทุน JASIF จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการประชุมจริง (Pre E-EGM) ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ก่อนประชุมฯ จริง 18 ตุลาคม ตลอดจนขอเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมฯ เพื่อลดความสับสนและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ถือหน่วยอีกด้วย

เมื่อผ่าน 2 ด่านนี้ไปได้แล้ว ด่านสุดท้ายก็อยู่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าจะมีความเห็นและตัดสินใจต่อดีลนี้อย่างไร ก็หวังว่าดีล ADVANC ซื้อ 3BB-JASIF จะไม่เป็นมหากาพย์เหมือนดีลควบ TRUE-DTAC

Back to top button