Yearbook 2023 ‘Hopping to the moon’

ปี 2023 Yearbook by InnovestX มาด้วยแนวคิด “Hopping to the moon” โดยต้องการจะสื่อถึงมุมมองต่อการลงทุนในปี 2023


ลาทีปีเก่า สวัสดีปีใหม่ครับ…สำหรับปี 2023 Yearbook by InnovestX มาด้วยแนวคิด Hopping to the moon” โดยต้องการจะสื่อถึงมุมมองต่อการลงทุนในปี 2023 ว่าการลงทุนยังคงต้องทำแบบระมัดระวังแม้ว่าเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นก็ตาม เนื่องจากนโยบายการเงินเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลาย อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลง และ จีนเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว (เบา?, แรง?), ความเสี่ยงด้านนโยบาย และ ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้น

ทั้งนี้ 2 ประเด็นหลังเป็นเรื่องที่คาดการณ์ยากจึงถือว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญในปี 2023 หากอ้างอิงจาก Yearbook 2022 ที่เคยประเมินว่าปี 2022 เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะปกตินั้นถือว่า “ผิดคาด” แต่ที่เป็นไปตามคาด คือ “ภาคธุรกิจสามารถกลับมาเติบโตได้” ทั้งนี้ปี 2022 กลับกลายเป็นปีที่ต้องถูกจดจำว่าเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดปีหนึ่งสำหรับการลงทุน โดยสิ่งที่เหนือความคาดหมายอย่างมาก คือ การเปิดประเทศหลังวิกฤต Covid-19 กลับกลายเป็นการสร้างวิกฤตเงินเฟ้อทั่วโลก และ เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่รุนแรงกว่าคาด ส่งผลให้เกิดวิกฤตพลังงานและอาหาร

ส่วนปี 2023 นักลงทุนต้องติดตาม “ผลการดำเนินงานของธุรกิจ” เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสินทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้และการเติบโต ซึ่งแตกต่างจากปี 2022 ที่ต้องติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจเรื่องการลงทุนในหุ้นยั่งยืน (ESG) มากขึ้นด้วย เนื่องจากปัจจัยนี้จะกลายเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากขึ้นสำหรับทั้งภาคธุรกิจและการลงทุน

InnovestX มองว่า ตลาดหุ้นเด่นปี 2023 ได้แก่ จีน และ เกาหลีใต้ เนื่องจาก Valuation ที่น่าจูงใจ สำหรับตลาดหุ้นไทยคาดว่าจะให้ผลตอบแทนปานกลาง ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป คาดว่าจะยังคงผันผวน จากความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลการดำเนินงานอ่อนแอลง ส่วนธุรกิจที่มีแนวโน้มสดใสในปี 2023 ได้แก่ ธุรกิจด้านบริการ เช่น ค้าปลีก อาหาร และ ท่องเที่ยว เพราะยังคงได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ, ธุรกิจพลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้า และ บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เนื่องจากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ และ ธุรกิจการเงิน เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี (Fintech)

กลยุทธ์การลงทุนปี 2023 เน้นกลยุทธ์ตั้งรับ (Defensive) โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ในช่วง 1H23 เพื่อรอสัญญาณดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุด และเศรษฐกิจผ่านช่วงเลวร้ายที่สุด โดยคาดว่าในช่วง 2H23 จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงให้มากขึ้นได้

ขณะที่หากพิจารณาเฉพาะตลาดหุ้นไทย InnovestX มองว่า แม้ว่าปัจจัยภายนอกค่อนข้างท้าทายแต่เศรษฐกิจไทยในปี 2023 ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ การเปิดประเทศของจีนที่จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องจากปี 2022 การบริโภคภายในประเทศยังแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการส่งออกที่ชะลอตัว ทั้งนี้สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2023 ได้แก่ 1) นักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตโดดเด่น ภาคบริการฟื้นตัว 2) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 3) ผลกระทบจากนโยบายการเงินค่อนข้างจำกัด 4) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 1H23  และ 5) การเติบโตมีแนวโน้มชะลอตัวลงใน 2H23

ทั้งนี้ InnovestX เลือก 10 Top Picks 2023 ได้แก่ AOT, AU, BBL, BDMS, CPALL, CRC, GPSC, HANA, SCGP และ SECURE (นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Special Report : Yearbook 2023 “Hopping to the moon”)

Back to top button