ก.ล.ต.สาวลึกโศกนาฏกรรม STARK

สั่นสะเทือนตลาดทุน เมื่อ STARK ทำนักลงทุนทั้งรายย่อย รายใหญ่ บาดเจ็บกันถ้วนหน้า รวม ๆ แล้วประเมินความเสียหายน่าจะหลายหมื่นล้านบาท


เส้นทางนักลงทุน

สั่นสะเทือนตลาดทุน เมื่อบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ฝีแตก ทำนักลงทุนทั้งรายย่อย รายใหญ่ กองทุน บริษัทประกัน รวมไปถึงเจ้าหนี้ทั้งสถาบันการเงินและเจ้าหนี้หุ้นกู้ บาดเจ็บกันถ้วนหน้า รวม ๆ แล้วประเมินความเสียหายน่าจะหลายหมื่นล้านบาท

ความฉาวโฉ่ของ STARK เริ่มต้นจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินปี 2565 ได้ จนถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระงับการซื้อขายหุ้น จากนั้นบอร์ดบริษัทเริ่มทยอยลาออก จนนำไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดและทีมบริหารใหม่ ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ภายหลังจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่ต่อจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด รายงานพบความผิดปกติ ส่อทุจริต

ความเสียหายจาก STARK กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของตลาดทุนไทย จนทำให้ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ นักลงทุนทั้งผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นกู้ นัดรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อก.ล.ต.เพื่อให้ตรวจสอบผู้สอบบัญชีรายเดิม และให้เข้าควบคุมทรัพย์สินของ STARK อย่างเร่งด่วน รวมทั้งจี้ก.ล.ต.ให้กล่าวโทษอดีตผู้บริหารบริษัทด้วย

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ได้มีโอกาสพูดคุยกับ “จอมขวัญ คงสกุล” รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ถึงความเดือดร้อนของผู้ลงทุนและความคาดหวังต่อก.ล.ต.ในการช่วยเหลือ-คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ โดยนำเสนอในลักษณะถาม-ตอบ ดังนี้

  • ก.ล.ต.ดำเนินการเคส STARK อย่างไรบ้าง

ก.ล.ต.ทำไปเยอะมาก นับตั้งแต่ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าพบอะไรบ้าง และบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินได้ ด้านหน้าเมื่อรับทราบข้อมูล ก็รีบสั่งการให้บริษัทชี้แจงและเร่งจัดส่งงบซึ่งครอบคลุมรวมไปถึงหุ้นกู้ โดยเป็นการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ม.58 และให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เดิมบริษัทจัดให้มี special audit อยู่แล้ว แต่ก.ล.ต.มองว่ายังไม่ครบถ้วน จึงสั่งให้ดำเนินการอย่างครบถ้วน และสั่งให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะต้องรอวันที่ 16 มิ.ย.นี้

เมื่อมีการเปิดเทรดชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. ก.ล.ต.ก็สั่งให้มีการให้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พ.ค. และผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31 พ.ค. รวมทั้งให้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย และล่าสุดเมื่อปรากฏข้อมูลบริษัทไปร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้บริหารต่อ DSI (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) และ ปอศ. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) สำนักงานก.ล.ต.จึงสั่งการให้บริษัทรีบเปิดเผยข้อมูลทันที

ขณะเดียวกัน ในด้านขนาน ตั้งแต่เกิดเคสนี้มา ทีมงานตรวจสอบของก.ล.ต.ก็ได้เข้าตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลายมาตรา เช่น ม.264 ซึ่งให้อำนาจในการเข้าตรวจสอบและขอข้อมูล, ม.267 ที่ให้อำนาจในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ รวมทั้ง ม.312 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ปลอมแปลงเอกสาร ลงข้อความเท็จ ทำบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่าง ๆ ของก.ล.ต.จะต้องมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งกระบวนการอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน และต้องรอผลการตรวจสอบก่อน

  • STARK ร้องทุกข์ DSI-ปอศ. หนีส่งงบ

ข้อมูลและเอกสารทุกชิ้นที่ให้ DSI และ ปอศ. ก็จะต้องให้ก.ล.ต.เหมือนกัน ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อมูลแล้ว แต่จะครบถ้วนหรือไม่ ทีมงานกำลังดูอยู่ ส่วนวันที่ 16 มิ.ย. บริษัทจะส่งงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ยังตอบไม่ได้ ต้องรอวันนั้นก่อน

  • 12 มิ.ย.นี้ นักลงทุนจะมาร้องเรียน

ก.ล.ต.พร้อมรับคำร้องเรียน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ก.ล.ต.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ผู้ลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • คลอดเกณท์บจ.เข้มแข็ง

หลังจากเกิดเคส MORE ก.ล.ต.และตลท.ได้ทำงานร่วมกันในโครงการบจ.เข้มแข็ง เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีคุณภาพ ตั้งแต่หุ้น IPO, การแบล็กดอร์เข้าตลาดหุ้น ซึ่งจะดูเข้มข้นเหมือน IPO และการขอมติรายการที่เกี่ยวโยงต่าง ๆ เป็นต้น คาดว่าจะเสนอบอร์ดก.ล.ต.ได้ในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะมีการทำ hearing ต่อไป

  • ถอดบทเรียนโศกนาฏกรรม STARK

ตลาดทุนจะดีได้ต้องดีทั้งระบบ ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ทั้งผู้สอบบัญชี กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง หากส่วนไหนมีความบกพร่อง ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ จึงควรทำให้ทุกองคาพยพทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนเป็นอย่างดี

เคส STARK ต้องมาถอดบทเรียนว่ามีความบกพร่องที่จุดไหนและจะแก้ไขอย่างไร ก.ล.ต.กำลังพยายามทำงานให้ทุกสายงานทำงานไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งที่ผ่านมาทุกเคสที่เกิดปัญหาจะนำมาถอดบทเรียนทั้งหมด

  • ก.ล.ต.จะไม่เป็นเสือกระดาษ

ขอให้รอดู ก.ล.ต.ทำตามขั้นตอน แต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะไม่ปล่อยให้ลอยนวล หากมีหลักฐานจะดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุด สำหรับวันที่ 16 มิ.ย.นี้ หากยังไม่ส่งและเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ก.ล.ต.ก็มีกระบวนการที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป

Back to top button