สังคมข่าวหุ้น

กลุ่ม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) เป็น บมจ.บางจาก ศรีราชา และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น BSRC


“บางจากศรีราชา” กลุ่ม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) เป็น บมจ.บางจาก ศรีราชา และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น BSRC โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ESSO ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ ESSO  เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

GABLE โตดี ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.จีเอเบิล (GABLE) โชว์งบไตรมาส 3/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเติบโต 11% จากไตรมาสก่อน โดยไตรมาส 3/2566 มีอัตรากำไรสุทธิ 5% เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 4.9% จากความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง และการมีวินัยทางการเงินของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนที่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน ในระดับ 0.01 เท่า ลดลงจากสิ้นไตรมาส 2/2566 ที่ระดับ 0.14 เท่า และสิ้นปี 2565 ที่ระดับ 0.59 เท่า ซึ่งการมีหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

SAWAD กำไร Q3 ตามนัด บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไตรมาส 3/2566 มีกำไรสุทธิ 1.39 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% QoQ และ 17% YoY ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการรวมงบการเงินของบริษัทเงินสดทันใจ (FM) เข้ามา หลังซื้อหุ้น 49% กลับคืนมาจากธนาคารออมสินช่วงปลาย Q2/2566 ส่งผลทำให้รายได้รวมเติบโตขึ้นมาก ขณะที่ทางด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงก็เป็นผลจากการรวมงบดังกล่าว และเป็นผลจากการตั้งสำรอง ECL ลดลง QoQ ราคาเป้าหมาย 57 บาท

“เสี่ยปู่” ดอดเก็บ DITTO เพิ่ม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) โดย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0145% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 4.2793% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก.ล.ต. เตือนนักลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการถือครองหุ้นกู้ พร้อมทั้งศึกษาสิทธิของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ก.ล.ต. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับหุ้นกู้ JKN ไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.

CG ดีเลิศ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ปลื้ม ปตท. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 และติดหนึ่งใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กลุ่มเซ็นทรัล เผยว่าได้ใช้สิทธิในการแปลงหนี้เป็นทุน จากเงินกู้ที่บริษัทในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลให้ไว้กับ Selfridges Group (กลุ่มเซลฟริดเจส) โดยขั้นตอนดังกล่าวจะเสร็จสิ้น เมื่อได้รับการอนุมัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด (Anti-Trust) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังกระบวนการเสร็จสิ้น กลุ่มเซ็นทรัลจะขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจในการบริหารงานบริษัทร่วมทุนที่ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซลฟริดเจส ซึ่งประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า Selfridges อันโด่งดังในสหราชอาณาจักร ห้างสรรพสินค้า Brown Thomas และ Arnotts ในไอร์แลนด์ และ ห้างสรรพสินค้า De Bijenkorf ในเนเธอร์แลนด์

ไร้ Naked Short ล่าสุด ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจงข่าวลือ Naked Short ช่วงเดือน ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา ว่า เรื่องดังกล่าวนั้นเป็นแค่ Order ใหญ่ รวมทั้งยืนยันไม่พบการทำ Short Sell ที่ผิดกฎหมาย โดยทาง ตลท. มาตรการควบคุม และขั้นตอนในการควบคุมดูแลอย่างรัดกุมในการตรวจจับ Naked Short รวมทั้งในระยะข้างหน้าจะมีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลควบคุมได้ 100% และยืนยันว่าการทำงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บอร์ด ตลท.) ไร้ Conflict of Interest โดยมีตัวแทน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่เข้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

Back to top button