จิตเราดี

วันนี้เป็นวันอิกบี่ ดวงมีจุดเด่นอยู่ เหมาะที่จะประกอบการมงคล หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้ว บางการประกอบธุรกิจในวันนี้ ควรมีจิตใจกว้างขวาง


โหงวเฮ้งหุ้น

จิตเป็นบุญ..คือ “จิตเราดี”

มีความสุข..สงบเย็นอกเย็นใจ

วันนี้เป็นวันอิกบี่ ดวงมีจุดเด่นอยู่ เหมาะที่จะประกอบการมงคล หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้ว ธุรกิจวันนี้ บางคนประกอบธุรกิจในวันนี้อาจจะได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีจิตใจกว้างขวางหนักแน่น

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BGRIM หรือ GPSC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ JKN และ MILL

คติวันนี้ “เวร..ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

Back to top button