25 หุ้นบนความเสี่ยง Zombie Company

จากภาวะเศรษฐกิจซบเซาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผนวกกับวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ยิ่งกลายเป็นซ้ำเติมให้เกิดภาวะ “เศรษฐกิจถดถอย” ทั่วโลก


จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผนวกกับวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ยิ่งกลายเป็นซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะ “เศรษฐกิจถดถอย” ทั่วโลก เช่นเดียวกับตัวเลขเศรษฐกิจไทย ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะที่มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังเป็นไปแบบไม่ตรงจุด ขาดประสิทธิภาพและเข้าไม่ถึงปัญหาที่ชัดเจน

ลุกลามถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายบริษัทต่างประสบปัญหาอย่างหนัก จนไม่สามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิตได้ สถานะทางการเงินที่เปราะบาง อ่อนแอลงอย่างชัดเจน เห็นได้ชัดจากงบการเงินบริษัทจดทะเบียนบางราย ประสบปัญหาขาดทุนเรื้อรัง

นั่นยิ่งทำให้บริษัทต่าง ๆ มีอัตราเร่งเข้าสู่สถานะเข้าข่าย Zombie Company (บริษัทผีดิบ) มากขึ้น

สำหรับนิยาม Zombie Company (บริษัทผีดิบ) นั่นก็คือ บริษัทที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ไม่มีความสามารถในการทำกำไรได้มากเพียงพอในการชำระคืนหนี้ได้ ในระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง..

อีกบทพิสูจน์ว่าบริษัทจดทะเบียนใด อาจเข้าข่าย Zombie Company หรือไม่..!!??

ทั้งนี้อาจเทียบเคียงได้กับกรณีตลท.ขึ้นเครื่องหมาย CB หรือบริษัทมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน อาทิ บริษัทไม่มีธุรกิจ, บริษัทขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปีและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าทุนชำระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว หรือผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินหรือตราสารหนี้ ฯลฯ

ตามด้วย CS เป็นหุ้นที่มีปัญหาเรื่องงบการเงิน เช่น ผู้สอบบัญชียังไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบ หรือทำสเปเชียลออดิท ส่วน CC หุ้นที่มีปัญหา ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ เช่น Audit Committee ไม่ครบ หรือเป็น Cash Company และเครื่องหมาย CF สำหรับหุ้นที่มีปัญหาฟรีโฟลตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ต้องไม่น้อยกว่า 15% และไม่น้อยกว่า 150 ราย

ล่าสุดพบว่ามี 25 บจ.ที่ติดโผถูกแขวนป้าย CB โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จากกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้วมี 24 บจ.ด้วยกัน ได้แก่ 1.บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AKS 2.บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ B52 3.บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET 4.บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE

5.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL 6.บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC 7.บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON 8. บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ GTV 9.บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO 10.บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH

11.บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC 12.บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KKC 13.บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) หรือ KWI 14.บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION 15.บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ NEP 16.บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS 17.บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM 18.บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC

19.บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER 20.บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT 21.บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC 22.บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI 23.บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS 24.บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W

ส่วนบจ.สุดท้ายเป็นหุ้นนางงามจักรวาลอย่างบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ถูกขึ้นเครื่อง หมาย CB จากกรณีศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่ 25 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา

นั่นจึงเท่ากับว่า 25 หุ้นดังกล่าว กำลังเผชิญความเสี่ยงติดเชื้อและกลายพันธุ์เป็น Zombie Company ได้เช่นกัน..!?

Back to top button