หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 6 พ.ย. 60

CHG   เข้าซื้อ เป้าหมาย 2.98 บาท

SUSCO เข้าซื้อ เป้าหมาย 4.30 / 4.50 บาท

ESSO  ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 16.10 / 17.20 บาท