ตลาด DW ดึงดูดนักลงทุน มูลค่าการซื้อขายกว่า 82,320.64 ล้านบาท

แรงหนุนจากตลาดหุ้นไทยขาขึ้นคึกคักในช่วงสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2561 ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาทำการซื้อขาย DW เพิ่มมากขึ้น มูลค่าการซื้อขาย DW โดยภาพรวมของปี 2560 ยังคงเติบโต

แรงหนุนจากตลาดหุ้นไทยขาขึ้นคึกคักในช่วงสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2561 ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาทำการซื้อขาย DW เพิ่มมากขึ้น มูลค่าการซื้อขาย DW โดยภาพรวมของปี 2560 ยังคงเติบโต ในเดือนมกราคมที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า 82,320.64 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 72.29% เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนที่ 47,779.12 ล้านบาทในปี 2560 โดยในตลอด 5 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2556 มูลค่าการซื้อขายของ DW ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.1% เป็น 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งตลาดในปี 2560

เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจนทำสถิติสูงสุดในประวัติการณ์หลายครั้ง ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจ DW บนหุ้นรายตัวเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าการซื้อขาย DW บนหุ้นรายตัวในเดือนมกราคมสูงถึง 56,352 ล้านบาท โดยเฉพาะ DW บนหุ้นในกลุ่มพลังงาน ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในตลาดโลก นำโดย BANPU BCPG PTT และ PTTEP ที่มีปริมาณการซื้อขายเปรียบเทียบกับทั้งตลาดคิดเป็น 3.7% 2.2% 2.1% และ 1.6% ตามลำดับ นอกจากนี้ DW บนหุ้น AOT ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 และมีปริมาณการซื้อขายในเดือนมกราคมมากกว่า 3.2% ของทั้งตลาด หลังบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นสูงสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานที่เพิ่มมากขึ้น

นายนพดล ดวงทิพย์เนตร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าในปี 2560 ที่ผ่านมาแมคควอรี ผู้ออก DW หมายเลข 28 ยังคงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 25% เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขาย DW ของทั้งตลาด SET50 DW หรือ DW ที่อ้างอิงบน SET50 Index ยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนสูงที่สุด โดยมีปริมาณการซื้อขายคิดเป็น 36.8% ของปริมาณการซื้อขาย DW ทั้งตลาดในปี 2560 ดังนั้นแมคควอรีจึงได้ออกและเสนอขาย SET50 DW ที่มีความหลากหลายทั้งอายุสั้น และอายุยาวเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ในการออก DW ที่ให้อัตราทด (Effective Gearing) ที่สูง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของนักลงทุน ซึ่งโดยทั่วไป SET50 DW ที่ออกโดยแมคควอรีจะมีอัตราทดมากกว่า 15 เท่า และแมคควอรียังเป็นผู้ออก DW รายเดียวที่แสดงตารางราคาที่สามารถบอกจุดเปลี่ยนราคาของ SET50 DW ที่แน่นอน ต่างจากผู้ออกรายอื่น ๆ ที่แสดงเป็นเพียงช่วงราคาเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจเข้าซื้อหรือขาย SET50 DW ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้แมคควอรียังได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.thaidw.com อย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจให้กับนักลงทุน และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Line: @thaidw และ Facebook: Macquarie DW28-Thaidw เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการลงทุนใน DW ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การลงทุนของนักลงทุนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

แมคควอรีเป็นที่รู้จักของนักลงทุนในฐานะของหนึ่งในผู้ออก DW ชั้นนำในเอเชีย โดยแมคควอรีเป็นผู้ออก DW รายแรกในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งในปัจจุบันดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ออก DW กว่า 5 ตลาดในเอเชีย ทั้งใน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย และไต้หวัน ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ DW

ในปี 2561 นี้ แมคควอรี ยังคงมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ช่วยในการต่อยอดความสำเร็จในการลงทุนให้กับนักลงทุน โดยการให้ความรู้ด้านการลงทุนใน DW เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนในแก่นักลงทุนผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้ชื่อโครงการ Grow Your Success ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2 แมคควอรีเชื่อว่าการเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนคืออีกหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ดังนั้นทางแมคคอวรีจึงได้จัดหากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

ฝ่าย Derivative DeltaOne 

[email protected]

02-694-7777

คำเตือน ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Macquarie Securities (Thailand) Limited: “บริษัทฯ”) (เลขทะเบียนบริษัท 0105539119915) และมีไว้สำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น โดยข้อมูลต่างๆ   ในที่นี้รวมถึงตัวอย่างการคำนวณต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด จึงมีความเสี่ยงแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของ DW ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้  DW อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอเนื่องจากข้อจำกัดตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน และข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมี Macquarie Financial Holdings Limited (“MFHL”) เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้  ดังนั้น การอ้างอิงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแมคควอรีจะหมายถึงบริษัทฯ (MSTL) เท่านั้น บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดถือเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหรือผู้กระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแมคควอรีเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด