สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) LHPF มูลค่าซื้อขาย 307.78 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) LHPF มูลค่าซื้อขาย 307.78 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
LHPF 1 39,458,300 307,775 7.8
SPF 1 2,000,000 46,400 23.2
GLOW
1 356,600 33,699 94.5
IVL 1 200,000 10,800 54
TPCORP 1 500,000 7,500 15
AOT 1 100,000 6,450 64.5
MINT 1 100,000 3,275 32.75
U 1 10,000,000 294 0.03
AQ 3 9,000,000 293 0.03