สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่าสูงสุด 146.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่าสูงสุด 146.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 1 2,118,500 309,831 146.25
BEAUTY 1 5,000,000 46,750 9.35
SIRI 1 15,000,000 24,000 1.6
NOBLE 2 1,768,000 21,658 12.25
KBANK 1 98,300 21,380 217.5
OCC 1 400,000 6,876 17.19
PTT13C1812A 1 10,000,000 4,100 0.41
IRPC
1 469,700 3,499 7.45
CPN 1 40,600 3,475 85.6
TOA13C1812A 2 10,000,000 1,900 0.19
U 2 10,000,000 288 0.03
MAX 1 1,900,000 51 0.03