สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PRINC มูลค่าสูงสุด 530 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PRINC มูลค่าสูงสุด 530 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PRINC 2 100,000,000 530,000 5.3
KTB 1 26,177,000 507,834 19.4
PTTGC <XD>
2 6,000,000 488,250 81.38
KBANK-F 10 1,262,405 267,955 212.26
KBANK
3 694,400 146,753 211.34
ERW 1 9,000,000 77,400 8.6
EGCO <XD> 2 304,600 68,840 226
MK 1 6,000,000 25,200 4.2
BEAUTY 1 1,700,000 19,210 11.3
BCP 1 422,400 15,206 36
BBL
1 63,300 12,977 205
BEAU13C1901A 3 40,000,000 11,650 0.29
TRUE
1 1,500,000 9,975 6.65
SCC 1 20,000 9,000 450
RATCH
1 159,200 8,318 52.25
AOT 1 100,000 6,600 66
PTTG13C1812A
3 20,500,000 5,180 0.25
PL 1 1,639,600 4,919 3
BA 1 327,100 4,236 12.95
S5013P1809A 2 6,000,000 3,722 0.62
NPPG 1 3,000,000 3,600 1.2
ROBINS 1 49,000 3,472 70.85
THANI 1 422,000 3,355 7.95
S5013C1809D 2 4,500,000 2,447 0.54
MBK-F 1 84,700 2,139 25.25
BLA 2 43,000 1,408 32.75
S5028P1810A 1 2,000,500 1,280 0.64
VNG-F 1 94,000 719 7.65
BEC 1 88,700 674 7.6
U 2 20,000,000 590 0.03
IRPC 1 60,000 417 6.95
MINT 1 8,800 348 39.5
TOA13C1812A 1 1,000,000 250 0.25
SPRC 1 16,500 246 14.9
TTCL
1 25,000 210 8.4
KBS
1 25,000 108 4.3
MAX 3 4,000,000 100 0.02
SCC-F 1 50 23 450
BBL-F 2 101 21 210.61
SCB 1 100 15 148