TRITN รับรางวัล “Asia’s Leading SMEs”

TRITN รับรางวัล “Asia’s Leading SMEs” ในงาน Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES) 2018 ณ โรงแรมแฟร์มอนท์ ประเทศสิงคโปร์

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN นำโดย นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) เป็นตัวแทนบริษัทฯเข้ารับรางวัลชนะเลิศประเภท “Asia’s Leading SMEs” ในงาน Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES) 2018 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดย MORS เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแฟร์มอนท์ ประเทศสิงคโปร์ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นการการันตีความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯที่กำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด

คำค้น