RCL ค่าใช้จ่ายเพิ่ม-ต้นทุนพุ่ง ฉุดงบฯไตรมาส 3/61 พลิกขาดทุน 94 ลบ.

RCL ค่าใช้จ่ายเพิ่ม-ต้นทุนพุ่ง ฉุดงบฯไตรมาส 3/61 พลิกขาดทุน 93.55 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไร 241.66 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือนพลิกขาดทุน 328.39 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไร 143.41 ล้านบาท

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

โดยบริษัทพลิกขาดทุน เนื่องจากความผันผวนของอุตสาหกรรม และผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่ประเทศจีน ทำให้บริษํทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังส่งผลกระทบต่อกำไรบริษัท

คำค้น