สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTT มูลค่าสูงสุด 220.27 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTT มูลค่าสูงสุด 220.27 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 6 4,427,300 220,270 49.75
PTTEP 9 1,219,900 166,744 136.69
BBL-F 2 550,000 119,550 217.36
EA 1 1,914,000 92,829 48.5
IVL 10 1,399,200 78,200 55.89
BBL
3 268,900 56,988 211.93
TCAP 1 1,000,000 52,000 52
SABINA-F 2 1,376,500 42,672 31
BCH-F 10 2,220,100 40,839 18.4
TOP 7 489,600 38,352 78.33
INTUCH 1 500,000 25,250 50.5
PTTGC 4 296,600 22,930 77.31
JAS-W3 2 9,420,000 21,478 2.28
KKP 2 267,571 18,931 70.75
SNP
1 979,500 18,611 19
CENTEL 1 400,000 15,800 39.5
S5013P1812A 2 16,000,000 9,490 0.59
BDMS 1 350,900 8,632 24.6
KBANK 3 41,700 8,360 200.48
S5013C1812E 2 8,000,000 6,842 0.86
AOT 1 103,600 6,786 65.5
IRPC
1 1,101,000 6,331 5.75
BJC 1 100,000 5,575 55.75
TPIPL 1 3,000,000 5,370.00 1.79
CPN-F 4 60,000 4,658 77.62
GPSC
1 78,000 4,290 55
TFFIF 1 400,000 4,080.00 10.2
MINT
1 110,700 3,958 35.75
SPRC 1 249,200 3,115 12.5
MILL-W4
1 4,000,000 3,000 0.75
PSH
1 137,200 2,662 19.4
CPALL-F 1 35,600 2,484 69.77
S5013C1812A 2 6,700,000 1,819 0.27
S5028P1812A 3 3,000,000 1,710 0.57
KCE 1 50,000 1,475 29.5
IVL13C1904A 1 2,500,000 1,050 0.42
S5013C1812D 2 2,502,100 934 0.37
SAMART
1 137,100 919 6.7
BANPU 1 48,900 861 17.6
S5028C1812D 1 1,000,000 760 0.76
MAX 6 24,500,000 522 0.02
BEAUTY 1 44,300 447 10.1
KTB 1 6,400 129 20.1